Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van een fotosessie bij ‘Martens Photography’ gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden:

  1. Ten alle tijden blijft de fotograaf eigenaar van de gemaakte en afgeleverde foto’s, uitgezonderd wanneer de rechten verkocht zijn.
  2. Foto’s die afgeleverd zijn door ‘Martens Photography’ mogen op geen enkele manier bewerkt, bijgesneden of aangepast worden.
  3. Digitale foto’s die op hoge resolutie geleverd zijn, zonder logo, mogen uitsluitend voor privé doeleinden gebruikt worden en niet op internet worden gepubliceerd. Foto’s voorzien van logo op webformaat mogen wel gebruikt worden op internet.
  4. De gemaakte foto’s mogen door ‘Martens Photography’ gebruikt worden voor de uitbreiding van zijn portfolio en publicatie op social media, tenzij anders overeengekomen.


Levering

  1. Na de fotosessie ontvang de klant binnen 3 dagen een e-mail met de link welke leid naar een online galerij
  2. Nadat ‘Martens Photography‘ betaling van het overeenkomende bedrag heeft ontvangen, zullen de foto’s binnen een week worden afgeleverd via hetzelfde online galerij

Klachten

  1. Wanneer de klant een klacht heeft, dient deze binnen 10 werkdagen nadat de foto’s zijn geleverd bij de fotograaf schriftelijk worden ingediend. Als de klacht als redelijk en terecht wordt gezien, heeft de fotograaf het recht om binnen een redelijke en afgesproken termijn alsnog het afgesproken werk te leveren.
  2. Aangezien de fotosessie maatwerk is, is er geen teruggave van geld mogelijk. Wel zal er bij ontevredenheid van één van beide kanten (klant of fotograaf) een afspraak voor een nieuwe fotosessie worden gemaakt om zo alsnog het gewenste resultaat te kunnen leveren